Grups de treball de l’APMCM

“Cercle de mestres”

Primària, 30h

L’objectiu del grup és compartir activitats riques de matemàtiques a primària. Les reunions seran, aproximadament, un cop al mes, i comptaran amb la participació de diferents mestres que mostraran activitats, gestions d’aula i enfocs pedagògics. Es conduiran debats per tal d’aprofundir-ne en la seva aplicació i s’estudiaran els avantatges de portar-les a l’aula.
Coordinadors: Francesc Xavier Alegria i Lucía Cabello. Escola Guillem Fortuny, Cambrils

Enllaç a inscripció.

“Recobriment d’activitats riques a secundària”

Secundària, 30h

L’objectiu del grup és compartir activitats riques de matemàtiques a secundària per tal d’establir-ne un recobriment als diferents nivells de l’ESO. Les reunions seran, aproximadament, un cop al mes. Es conduiran debats per tal d’aprofundir-ne en l’aplicació, es posarà èmfasi en l’anàlisi de les produccions dels alumnes, i se n’estudiaran els avantatges de portar-les a l’aula.

Coordinador: Xavi Vives, Institut Ramon Berenguer IV, Cambrils

Enllaç a inscripció.

Seminari “Ambient de resolució de problemes”

Segon cicle de primària i Secundària, 30h

L’objectiu del seminari és aprendre a instaurar a l’aula un ambient de resolució de problemes, un dels pilars de la competència matemàtica. El seminari estarà dirigit pel Toni Vila, doctor en Didàctica de les matemàtiques i especialista en el tema, i inclourà sessions presencials i treball personal a casa.

Coordinador: Toni Vila, Institut Gabriel Ferrater, Reus

Enllaç a l’inscripció.