Liderar l’equitat educativa

De la Fundació Jaume Bofill ens arriba aquesta informació: Què poden fer els municipis per combatre la segregació escolar?

Per a més informació, aquest enllaç