Primera Fase- Fem Matemàtiques

Té lloc en el mateix centre escolar. Vol implicar els professors de l’àrea i s’adreça a tots els nois i noies que durant aquest curs siguin alumnes d’un centre escolar de Catalunya en qualsevol d’aquests tres nivells: 6è d’EP, 1r d’ESO o 2n d’ESO.

Els alumnes treballen en equips de 3 o 4 persones, tots del mateix nivell educatiu i centre. No hi ha limitació en el nombre de grups d’un mateix centre que vulguin participar-hi.

Cada grup ha d’elaborar un informe amb la resolució de cadascun dels 3 problemes on es farà constar, a part de les dades identificaves dels membres del grup, les estratègies, experimentacions, reflexions, càlculs, verificacions,… que s’hagin dut a terme durant el procés de resolució. Aquest informe ha d’estar clarament explicat i amb una presentació acurada. Aquests informes s’han d’enviar a l’associació en què s’ha fet la inscripció.

Acabat el termini de tramesa dels informes, els/les responsables de cada associació organitzadora seleccionaran els millors informes de cada nivell i ho comunicaran als centres. Els alumnes dels grups seleccionats passaran a la segona fase.

PROBLEMES DE LA PRIMERA FASE 2017

Problemes per a 6è de Primària

FM 2017- 6 PRIM

Problemes per a 1r d’ESO

FM 2017- 1 ESO

Problemes per a 2n d’ESO

FM 2017- 2 ESO

INSCRIPCIONS DE CENTRES

Es realitzaran per via telemàtica a través de la web de l’activitat fm.feemcat.org. Al fer la inscripció cal decidir amb quina associació es vol participar. Tingueu en compte que cada associació organitza la segona fase en el seu àmbit geogràfic.

ACCÉS FORMULARI INSCRIPCIÓ FM 2017-APMCM