Concurs de fotografia matemàtica 2024

L’APMCM (Associació de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals) convoca el VII Concurs de Fotografia Matemàtica, en el que poden participar els centres de primària i secundària. L’objectiu és el de fomentar en els diferents centres l’activitat didàctica de Fotografia Matemàtica, com a forma d’aprendre a descobrir conceptes i objectes matemàtics del nostre voltant. Es valorarà tant la qualitat de la imatge com el contingut matemàtic a què faci referència el títol.

BASES DEL CONCURS

1. Fases del concurs

Fase 1: Els centres de primària o secundària participants poden convocar un concurs intern de Fotografia Matemàtica en les categories corresponents, o bé fer la selecció de fotografies de la forma que considerin més oportuna (màxim una per categoria). Hi haurà 4 categories:

Nivell 1: Primària.

Nivell 2: 1r i 2n d’ESO.

Nivell 3: 3r i 4t d’ESO.

Nivell 4: Batxillerat i Cicles Formatius.

Fase 2: ATENCIÓ! Com a novetat, aquest curs no caldrà fer una preinscripció, sinó que en el formulari ja s’inclouran directament les fotografies participants (màxim una per categoria). La inscripció l’haurà de formalitzar un professor responsable de cada centre omplint el següent formulari penjant les fotografies, abans del 3 de maig:

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Si el centre o bé el professorat responsable és soci de l’APMCM la inscripció és gratuïta, en cas contrari cal fer un ingrés de 15 € al compte corrent d’ IBAN: ES02 0182 8306 1802 0195 1476 indicant al concepte “FOTO + codi centre”. Tingueu en compte, però, que aquest curs us fem una proposta. Si no sou socis de l’associació però us inscriviu al concurs, aquest pagament us comptarà com la primera quota de socis.

2. Fotografies matemàtiques

Les fotografies han de ser fetes pels participants, no poden ser fotomuntatges. Les fotografies seran arxius en format JPG, d’entre 2Mb i 10 Mb de mida. Cada foto haurà de dur un títol que faci referència, d’alguna manera, al contingut matemàtic de la imatge, amb gràcia i originalitat. Els participants cedeixen els drets de difusió de les fotografies a l’APMCM. Les imatges podran ser utilitzades en publicacions, pàgines web o altres accions, sempre que tinguin un ús de caràcter cultural, de recerca i sense finalitat comercial ni afany lucratiu, respectant els drets morals de l’autor (citar el seu nom i cognoms).

3. El jurat

El jurat estarà format per professorat dels diferents centres de les comarques meridionals.

4. Els premis

El lliurament dels premis es farà a finals del mes de maig (s’anunciarà la data i el lloc). Els premis consistiran en material fotogràfic i/o educatiu.


Clicant en aquest enllaç teniu un bon grapat d’exemples per motivar els vostres alumnes!