Concurs de fotografia matemàtica. Curs 22-23

L’APMCM (Associació de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals) convoca el III Concurs de Fotografia Matemàtica en el que poden participar els centres de primària i secundària. L’objectiu és el de fomentar en els diferents centres l’activitat didàctica de Fotografia Matemàtica, com a forma d’aprendre a descobrir conceptes i objectes matemàtics del nostre voltant. Es valorarà tant la qualitat de la imatge com el contingut matemàtic a què faci referència el títol.

BASES DEL CONCURS

1. Inscripció del centre La inscripció l’haurà de formalitzar un professor responsable de cada centre abans de l’enviament de les fotografies tot omplint el següent formulari:

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ (tancat)

Si el centre o bé el professorat responsable és soci de l’APMCM la inscripció és gratuïta, en cas contrari cal fer un ingrés de 15 € al compte corrent d’ IBAN: ES02 0182 8306 1802 0195 1476 indicant al concepte “FOTO + codi centre”. Tingueu en compte, però, que aquest curs us fem una proposta. Si no sou socis de l’associació però us inscriviu al concurs, aquest pagament us comptarà com la primera quota de socis.

2. Categories

Hi haurà quatre categories:

Nivell 1: Primària.

Nivell 2: 1r i 2n d’ESO.

Nivell 3: 3r i 4t d’ESO.

Nivell 4: Batxillerat i Cicles Formatius.

3. Fotografies matemàtiques

Les fotografies han de ser fetes pels participants, no poden ser fotomuntatges. Les fotografies seran arxius en format JPG, d’entre 2Mb i 4 Mb de mida. Cada foto haurà de dur un títol que faci referència, d’alguna manera, al contingut matemàtic de la imatge, amb gràcia i originalitat. Els participants cedeixen els drets de difusió de les fotografies a l’APMCM. Les imatges podran ser utilitzades en publicacions, pàgines web o altres accions, sempre que tinguin un ús de caràcter cultural, de recerca i sense finalitat comercial ni afany lucratiu, respectant els drets morals de l’autor (citar el seu nom i cognoms).

4. Fases del concurs

Fase 1: Els centres de primària o secundària participants poden convocar un concurs intern de Fotografia Matemàtica en les categories corresponents, o bé fer la selecció de fotografies de la forma que considerin més oportuna. També pot participar en el concurs un grup d’alumnes amb un professor responsable de fer la tria de les fotografies que passaran a la fase 2.

Fase 2: Cada centre seleccionarà la millor fotografia de cada nivell, i les enviarà a l’adreça electrònica (màxim una fotografia per nivell):

Nivell 1: concursfotoapmcm1@gmail.com

Nivell 2: concursfotoapmcm2@gmail.com

Nivell 3: concursfotoapmcm3@gmail.com

Nivell 4: concursfotoapmcm4@gmail.com

Les fotografies seran arxius en format jpg que portaran per  nom el títol de la fotografia. En el mail cal indicar el nom i cognoms de l’autor, curs, centre educatiu i, nom, cognoms i mail  del professorat responsable. La data límit  de recepció de les fotografies és el dia 20 d’abril de 2023.

5. El jurat

El jurat estarà format per professorat dels diferents centres de les comarques meridionals.

6. Els premis

El lliurament dels premis es farà el mes de maig (s’anunciarà la data i el lloc). Els premis consistiran en material fotogràfic i educatiu.


Podeu descarregar-vos aquí el Diptic del V concurs foto APMCM


Clicant en aquest enllaç teniu també un bon grapat d’exemples per motivar els vostres alumnes!

Podeu també imprimir al vostre centre aquest cartell en dinA3