II Concurs de Fotografia Matemàtica

[button link=”http://apmcm.feemcat.org/wp-content/uploads/2017/06/GUAYADORS-CONCURS-DE-FOTOGRAFIA-MATEM%C3%80TICA.pptx”] ACCÉS GUANYADORS II CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA[/button]

L’APMCM (Associació de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals) convoca el II Concurs de Fotografia Matemàtica en el que poden participar els centres de primària i secundària. L’objectiu és el de fomentar en els diferents centres l’activitat didàctica de Fotografia Matemàtica, com a forma d’aprendre a descobrir conceptes i objectes matemàtiques del nostre voltant. Es valorarà tant la qualitat de la imatge com el contingut matemàtic a què faci referència el títol.
BASES DEL CONCURS
1. Inscripció del centre
La inscripció l’haurà de formalitzar un professor responsable de cada centre abans del dia 26 de febrer del 2017 tot omplint el següent formulari:

[button link=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv1qU9O1FmMzaFhR62rKTdyXkJty7RHDLDdjYewomkAxLpmw/viewform” newwindow=”yes”] Accés al formulari d’inscripció[/button]
Si el centre o bé el professor responsable és soci de l’APMCM la inscripció és gratuïta, en cas contrari cal fer un ingrés de 15 € al compte corrent d’ IBAN: ES02 0182 8306 1802 0195 1476 indicant al concepte “FOTO + codi centre”
2. Categories
Hi haurà quatre categories:
Nivell 1: Primària.
Nivell 2: 1r i 2n d’ESO.
Nivell 3: 3r i 4t d’ESO.
Nivell 4: Batxillerat i Cicles Formatius.
3. Fotografies matemàtiques
Les fotografies han de ser fetes pels participants, no poden ser fotomuntatges. Les fotografies seran arxius en format JPG, entre 2 i 4 Mb.
Cada foto haurà de dur un títol que faci referència, d’alguna manera, al contingut matemàtic de la imatge, amb gràcia i originalitat.
Els participants cedeixen els drets de difusió de les fotografies a l’APMCM.
Les imatges podran ser utilitzades en publicacions, pàgines web o altres accions, sempre que tinguin un ús de caràcter cultural, de recerca i sense finalitat comercial ni afany lucratiu, respectant els drets morals de l’autor (citar el seu nom i cognoms).
4. Fases del concurs
Fase 1: Els centres de primària o secundària participants poden convocar un concurs intern de fotografia matemàtica en les categories corresponents, o bé fer la selecció de fotografies de la forma que considerin més oportuna.
També pot participar en el concurs un grup d’alumnes amb un professor responsable de fer la tria de les fotografies que passaran a la fase 2.
Fase 2: Cada centre seleccionarà les tres millors fotografies de cada nivell, i les enviarà a l’adreça electrònica:
concursfotoreus@gmail.com
Les fotografies seran arxius, i el nom de l’arxiu serà el títol de la fotografia, precedit d’un número que indiqui el nivell (1, 2, 3 o 4). A més s’ha d’enviar un fitxer de text, en format pdf, amb el mateix nom de l’arxiu de la fotografia on hi consti: el centre, el nom i cognoms del professor responsable, el nivell, el nom i cognoms de l’autor i el títol de la fotografia.
La data límit de recepció de fotografies és el dia 17 de març de 2017.
5. El jurat
El jurat estarà format per professorat dels diferents centres participants.
6. Els premis
El lliurament dels premis es farà, en la Jornada d’Educació Matemàtica, organitzada per l’ APMCM, que es celebrarà a l’Institut Salvador Vilaseca de Reus, el 25 de març. Els premis consistiran en llibres i material digital.
Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a concursfotoreus@gmail.com o consulteu al web http://apmcm.feemcat.org/

[button link=”http://apmcm.feemcat.org/wp-content/uploads/2017/01/diptic-concurs-foto-apmcm.pdf” newwindow=”yes”] Díptic amb tota la informació[/button]