FEM MATEMÀTIQUES – Primera fase FM 2020

Primera Fase- Fem Matemàtiques

Té lloc en el mateix centre escolar. Vol implicar els professors de l’àrea i s’adreça a tots els nois i noies que durant aquest curs siguin alumnes d’un centre escolar de Catalunya en qualsevol d’aquests tres nivells: 6è d’EP, 1r d’ESO o 2n d’ESO.

Els alumnes treballen en equips de 3 o 4 persones com a màxim, tots del mateix nivell educatiu i centre. No hi ha limitació en el nombre de grups d’un mateix centre que vulguin participar-hi.

Cada grup ha d’elaborar un informe amb la resolució de cadascun dels 3 problemes on es farà constar:

              – a la portada: les dades identificatives dels membres del grup i el nom de l’escola

              – a l’interior:  les estratègies, experimentacions, reflexions, càlculs, verificacions,… que s’hagin dut a terme durant el procés de resolució.

Aquest informe ha d’estar clarament explicat i amb una presentació acurada.

El mestre o la mestra responsable de cada escola escollirà 1 o 2 informes, els més ben treballats, i els enviarà a l’associació en què s’ha fet la inscripció.

Acabat el termini de tramesa dels informes, els/les responsables de cada associació organitzadora seleccionaran els millors informes de cada nivell i ho comunicaran als centres. Els alumnes dels grups seleccionats passaran a la segona fase.

PROBLEMES DE LA PRIMERA FASE 2020

Aquí hi trobareu els problemes de la primera fase del Fem Matemàtiques del 2020. Recordeu que els heu de fer en grups de 3 o 4 persones i que heu de justificar sempre els vostres raonaments.

Per participar haureu de presentar un informe amb la resolució dels tres problemes, amb una portada que inclogui el nom i la població del vostre centre, el nivell en el qual participeu, el nom i cognoms dels participants i els del vostre professor/a.

Que fruïu tot fent problemes!

Problemes per a sisè de primària: Problemes_FM_6è

Problemes per a primer d’ESO: Problemes_FM_1r_ESO

Problemes per a segon d’ESO: Problemes_FM_2n_ESO